BİROY nedir?

BIROY Sinema ve Dizi Oyuncuları Meslek Birliği, görsel ve işitsel alanlarda oyuncuların telif hakkini takip etmek, toplamak ve dağıtmak üzere 2009 yılında kurulmuş olan meslek birliğidir.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 5101 sayılı Kanun’la değişik 42. maddesi ve “Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük” hükümlerine göre kurulmuştur ve Kültür Bakanlığı’nın denetimine tabidir.

BİROY’un tüzüğünde de belirtilen amaçları:

1- Her türden Sinema, Video, TV,  Dizi, Bilgisayar ve İnternet ortamı filmleri, Reklam, kısa veya uzun metrajlı filmler, her nevi bedii, ilmi, öğretici, teknik ve bilimsel filmler ve bunlarla sınırlı olmaksızın, formatına, süresine ve tekniğine bakılmaksızın her türden sinematografik sinema eserleri ve/veya yapımlarında yer alan Oyuncuların ortak çıkarlarını korumak, kollamak, 5846 sayılı Kanun ile tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak tazminat ve telif ücretlerinin tahsili ile hak sahiplerine dağıtımını sağlamaktır.

2- Oyunculuğun gelişmesini ve mevcut sorunlarının çözümü için faaliyette bulunmak, Oyuncuların kanun ve tüzük amacı çerçevesinde bir araya gelmesini ve dayanışmayı sağlamak, Birliğe üye sanatçıların haklarının takibi bakımından kamu tüzel kişi, özel tüzel kişiler ve gerçek kişilerle işbirliği yapmak, telif hukukunun gelişmesi için çalışmak.

3- Birliğe üye sanatçıların veya birliğin haklarının en geniş anlamda korunması ve takibi
bakımından gerektiğinde yasama, yürütme, yargı organlarına müracaat etmektir.