BİROY ÜYELİK ŞARTLARI

Üye olma hakkı ve yükümlülükleri

(1) İşbu tüzükte öngörülen nitelikleri taşıyan gerçek kişi Birliğe üye olabilir. Üyeler, Yönetmeliğin 11inci maddesinin 3üncü fıkrasında öngörülen kısıtlamalar dışında eşit haklara sahiptirler.

(2) Hiç kimse Birliğe üye olmaya veya birlikte üye kalmaya zorlanmaz Birliğe üye olanlar, yönetmelik gereğince aynı alanda faaliyet gösteren başka bir birliğe üye olamazlar.

(3) Üyeler, genel kurulca belirtilen giriş ödentisini ve yıllık ödentiyi ödemekle yükümlüdürler.

Üyelik türleri

(1) Birlik üyesi herkes asil üyedir.

(2) Herkesin genel kurula katılma ve 1 oy hakkı vardır.

(3) Gelir ve tazminatların dağıtımında, sosyal faaliyetlerde ve benzeri işlerde üyelik türleri arasında ayrım yapılamaz.

Üyelik şartları

Birliğe üye olabilmek için aşağıdaki nitelikleri taşımak gerekir:

a. En az (1) bir Sinema filminde ya da (3) üç televizyon/dijital platform filminde ya da 13 (on üç) bölüm Dizi filmde profesyonel oyunculuk yaparak jenerikte ismi yer alan gerçek kişi icracı sanatçı olmak,

b. En az (10) on Sinema filminde ya da (20) yirmi televizyon/dijital platform filminde ya da (25) yirmi beş bölüm Dizi filmde profesyonel seslendirme yaparak jenerikte ismi yer alan gerçek kişi icracı sanatçı olmak,

c. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, ç. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmayanlar adına vekil veya vasisi olmak,

d. Hak sahibi icracı sanatçıların kanuni mirasçısı olan gerçek kişi olmak,

e. Birliğin koyacağı ölçütlere uygun olmak.

ÜYELİK İÇİN GEREKLİ BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ