WIPO PEKİN ANLAŞMASI

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Görsel İşitsel İcraların Korunması Diplomatik Konferansı, 20-26 Haziran 2012 tarihleri arasında Pekin’de gerçekleştirilmiştir. WIPO çerçevesinde şimdiye kadar düzenlenen konferanslar arasında en yüksek katılım düzeyine ulaşan konferansa, 156 üye ülke, 6 hükümetler arası örgüt, 45 sivil toplum kuruluşu katılmıştır. Ülkemizi temsilen Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün katılım sağladığı konferansta, WIPO kapsamında görsel işitsel icralara ilişkin çok taraflı bir uluslararası anlaşma müzakere edilmiş ve “WIPO Görsel İşitsel İcralara Dair Pekin Anlaşması” hazırlanarak imzaya açılmıştır. WIPO Pekin Anlaşması ile ilk kez sanatçıların görsel işitsel icraları uluslararası telif hakları çerçevesinde eskisinden daha kapsamlı bir şekilde korunmaya alınmıştır.

Anlaşma, imzacı 30 ülkenin onay sürecinin tamamlanmasını müteakip 30 Nisan 2020 tarihi itibarıyla uluslararası alanda yürürlüğe girmiştir. Ocak 2021 itibariyle aralarında Avrupa Birliği ile ABD, Çin, İngiltere, Almanya, Fransa, Güney Kore, İspanya ve İtalya gibi gelişmiş film endüstrilerine sahip ülkelerin de yer aldığı toplam 91 ülke tarafından imzalanmış ve 38 ülke tarafından onaylanmıştır. Ülkemiz henüz anlaşmayı imzalayan ülkeler arasında değildir.

Ülkemizin bu önemli uluslararası anlaşmayı imzalayıp onaylamaya davet ediyoruz.

WIPO PEKİN ANLAŞMASI WEB SİTESİ