ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE OLDUĞUMUZ KURULUŞLAR

World Intellectual Property Organization : WIPO
(Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü)

https://www.wipo.int/portal/en/index.html#

Societes Council for the Collective Management of Performers Rights : SCAPR
(İcracıların Toplu Hak Yönetimi için Birlik Konseyi)
https://www.scapr.org/

Association of Europe Performers Organisations : AEPO – ARTIS
(Avrupa İcracılar Örgütleri Birliği)
epo-artis.org/

International Federation of Actors : FIA
(Uluslararası Aktörler Federasyonu)
https://fia-actors.com/

European group of the International Federation of Actors : EuroFIA
(Uluslararası Aktörler Federasyonu Avrupa Kolu)
https://fia-actors.com/fia-worldwide/eurofia/

Artistas Intérpretes Sociedad de Gestion : AISGE
Performers Management Society
(Yorumcu Sanatçılar Yönetim Topluluğu)
https://www.aisge.es/

Asociatia Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor : CREDIDAM
The Romanian Center for Performers’ Rights Management Association
(Romen İcracı Sanatçı Hakları Yönetim Merkezi Birliği)
https://credidam.ro/wp/

Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori : NUOVO IMAIE
New Mutual Institute for Performing Artists
(İcracı Sanatçılar için Yeni Karşılıklı Enstitü)
https://www.nuovoimaie.it/

Greek Performers Royalties Collecting Society : DIONYSOS
(Yunan İcracı Sanatçılar Telif Geliri Toplama Birliği)
http://www.dionysos-society.gr/?page_id=269&lang=en