Oyuncuların bağlı çalışan olmasında son durum

8 Ağustos 2012 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Primleri Genel Müdürlüğü ‘nde, kurum yetkilileri, Oyuncular Sendikası, Yapımcılar Derneği “Sanatçıların Sigortalılığı” başlığı ile 24 Temmuz 2012’de yayınlanan genel yazı ile ilgili bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Toplantıya Sosyal Güvenlik Kurumu’nu temsilen Primleri Genel Müdürü V. Cüneyt Olgaç, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Sıddık Topaloğlu, Hukuk Müşaviri Mahmut Özbay, Bakan Danışmanı Bülent Kuzu, Daire Başkanı V. Yakup Süngü, Oyuncular Sendikası’nı temsilen Genel Başkan Memet Ali Alabora, Genel Sekreter Şebnem Sönmez, Av. Sedef Erken, Yapımcılar Derneği’ni temsilen Başkan Birol Güven, Av. Burhan Gün, Av. Oğuz Müftüoğlu, YMM Mehmet Kaya katılmıştır.

Toplantı sonucunda gelinen noktada artık oyuncuların 4A’lı olarak çalışmasının gerektiği Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından da onaylanmıştır. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’nda zaten bağlı çalışan olarak kabul edilen oyuncular, bu ve bunun öncülü olan yasaların gereğince uygulanmamasından dolayı 40 yılı aşkın süredir isteselerde istemeselerse serbest meslek erbabı olarak çalışmak zorunda kaldılar. Bunun yanında sektörde bu yasaların uygulanması, takibi ve denetlenmesi konusunda demokratik bir baskı unsuru oluşturucak bir örgütün yokluğunda çalışma ilişkilerinde oluşan bu yanlışlıkların teamüle dönüşmesi engellenememiş ve sonucunda  yıllardır “böyle gelmiş, böyle gider” bakış açısı tüm sektöre yerleşmiştir.

Oyuncular Sendikası sektörde çalışma ilişkilerinin düzenlenmesi hedefinde kurulmuş tek örgüt olarak; kuruluşundan bu yana hem devletle hem de sektörün tarafları ile olan müzakereleri sonucunda oyuncuların 4A’lı olarak çalışmasının ilk adımlarını atarak, 40 yıldır süregelen bir ezberi bozmaya çalışmaktadır.
Oyuncuların bağlı çalışan olmasının gerektiği yönündeki bir diğer önemli kabul de uluslararası arenedan gelmiştir. Oyuncular Sendikası’nın da artık üyesi olduğu Uluslararası Aktörler Federasyonu (FIA) da oyunucunun bağlı çalışan/işçi olduğunu Toronto’da yapılan son kongresinde dile getirmiştir.


Bağlı çalışan bir oyuncu olmak ne demektir?

Oyuncuların bağlı çalışan olarak çalışması; ilk elde oyuncu ile yapımcı arasındaki ilişkinin tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi işçi-işveren ilişkisi olarak görülmesi demektir.
Oyuncuların  bağlı çalışan olarak çalışması; diğer tüm çalışanlar gibi oyuncuların da  İş Kanunu’na tabi ve onun koruyucu şemsiyesi altında çalışması demektir.
Oyuncuların bağlı çalışan olarak çalışması; iş güvencesi , ücret ve temel çalışma koşullarından kaynaklanan sorunlarının çözümünde avantaj elde edebilmek için atılması gereken zorunlu bir adımdır.

Oyuncular Sendikası oyuncuların yasalardan kaynaklanan tüm haklarının uygulanması ve savunulması için çalışmalarını sürdürmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir