BİROY 6. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

BİROY’un 6. Olağan Genel Kurulu, 27 Eylül 2021 tarihinde Tarık Zafer Tunaya Kültür
Merkezi’nde yapıldı.
Yeni dönemde pozitif gelişmelerle birlikte, üye sayısının artırılması ve sektördeki oyunculara
daha iyi ulaşabilmek adına iletişim stratejilerinin güçlendirilmesi gerekliliğinin altı çizildi. Etkili
iletişim stratejileri geliştirilmesi, genç meslektaşların kuruma ilgisinin artırılması, telif
konusunda, yurt dışından alınan ödemelerle üyelerimizin sağlayacağı maddi kazanımların
daha çok meslektaşa daha iyi anlatılabilmesi ve maddi kaynakların gelişmesine paralel olarak
geciken, ertelenen ya da sonuca bağlanamamış olan davalara hız verilerek, etkin bir çalışma
programı hazırlanması konularında 6. dönem Yönetim Kurulu’nun aktif çalışması talep edildi.
Bu konuda Oyuncular Sendikası’yla da güç birliği yapılmasına karar verildi.
BİROY 6. Olağan Genel Kurulu’nda Yönetim, Denetleme, Haysiyet ve Teknik-Bilim
Kurullarının üye seçimi gerçekleştirildi. Ardından kurullar kendi içinde görevlendirme yaptı.
Buna göre;

6.DÖNEM (27.EYLÜL.2021) KURUL ÜYELERİ
YÖNETİM KURULU:
Başkan: RENAN BİLEK
Başkan Yardımcısı: ASLI ŞAHİN
Sayman: EMRE YETİM
Üye: EBRU ARACI
Üye: BENGÜ ERGİN BALTA
DENETLEME KURULU:
Başkan: JANSET PAÇAL
Üye: GALİP GÖRÜR
Üye: ALTAY ÖZBEK
HAYSİYET KURULU:
Başkan: MURAT MUSLU
Üye: MELTEM CUMBUL
Üye: SERCAN GİDİŞOĞLU
TEKNİK-BİLİM KURULU:
Başkan: BARAN AKBULUT
Üye: RAMAZAN AKBOĞA
Üye: YAŞAR AYVACI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir